Warning: A non-numeric value encountered in /var/www/xn--karinskjth-7cb.dk/public_html/wp-content/themes/Divi-2/functions.php on line 5763

Jeg har udviklet og produceret følgende arbejdshæfter og film:

– Vejledning til partnerskaber mellem skoler og lokale aktører, Efterskoleforeningen 2016
Den er udviklet på baggrund af Demokratisk Iværksætter Projektet og er en guide til procesfacilitering af innovation, partnerskaber og demokrati.

– Partnerskabs-FIRE-Modellen 2016.
Arbejdshæftet er en udvidelse af ovennævnte vejledning, hvor du kan finde konkrete forløb til at facilitere innovation og partnerskaber gennem de tre tilgange til partnerskabet. 1. Partnerskab gennem elevinitiativ, 2. Partnerskab gennem skole/partnerinitiativ, 3. Partnerskab gennem samskabelse.

Begge kan downloades ved at klikke på billedet.

Derudover har jeg produceret 4 undervisningsfilm – se Materialeboxen.