Warning: A non-numeric value encountered in /var/www/xn--karinskjth-7cb.dk/public_html/wp-content/themes/Divi-2/functions.php on line 5763

Workshop regionsmøde Nordjylland 19.april 2017
Gennem undervisning i innovation og indgåelse af partnerskaber med for eksempel kommune, foreninger eller virksomheder, kan vi udvikle aktive medborgere, idet eleverne oplever at være et handlende menneske sammen med andre. Samtidig kan lokale partnerskaber åbne op for og give udsyn til andre aktører i lokalsamfundet og skabe nye samarbejdsmuligheder og undervisningsarenaer.

Når elever udvikler ideer til foreningslivet, erhvervslivet og kommuner, oplever elever hvilke udfordringer deres samarbejdspartner arbejder med og det er uddannelsesmotiverende.Innovation og partnerskabsundervisning åbner således muligheder for aktivt medborgerskab, erhvervsvejledning og brobygning.
Kurset indeholder

  • Introduktion til Partnerskabs-FIRE-Modellen. Med afsæt i tre forskellige måder at etablere partnerskaber, præsenterer jeg forskellige didaktiske metoder til, hvordan elever kommer fra ide til handling i entreprenørskabsundervisning.
  • Konkrete øvelser og metoder til etablering af undervisning i entreprenørskab, partnerskaber og demokratisk iværksætteri.

Underviser: Karin Skjøth, Konsulent Innovation og Partnerskaber mellem skoler og lokale aktører. Tidligere Projektleder Demokratisk Iværksætter.