Warning: A non-numeric value encountered in /var/www/xn--karinskjth-7cb.dk/public_html/wp-content/themes/Divi-2/functions.php on line 5763

Erfaring, viden og netværk skal deles! Derfor udbyder jeg kurser og pædagogiske dage til grundskoler, efterskoler og ungdomsuddannelser.

Hovedtendensen i tidens didaktiske tænkning er at sætte eleven og den studerende i centrum for deres egen læring, og påpege nødvendigheden af et praksisnært og problemorienteret udgangspunkt for undervisningen. Innovationsundervisning er en oplagt arbejdsmetode, som indebærer et konkret samarbejde med en modtager udenfor skolen. Det gør projektarbejde relevant og praksisnært, og det motiverer elever.

Innovation og projektarbejde
Erfaringer viser også, at projektarbejde kræver struktur og et didaktisk mindset i forhold til en innovationsform, der ikke skaber et top-down forhold mellem elever og virksomheder.  Forskning viser at en nyere udviklet innovationsdidaktik formår at fremme elevers evner til at tænke handlende og forandrende om fremtiden, både når det gælder civilsamfundet, men også arbejdsmarkedet.

IBO-Modellen er en projektmodel, der anvender den nye innovationsdiaktik, som fremmer elevers ejerskab, motivation og demokratisk sindelag, idet arbejdsformen giver elever erfaringer med at have indflydelse på fremtidens arbejdsmarked på en mere involverende måde. Didaktikken i IBO-Modellen betyder, at eleverne via et selvvalgt tema udvikler en ide til en selvvalgt virksomhed og at de innovative ideer forbedres i forbindelse med brobygning på ungdomsuddannelser i et samlet forløb.

IBO-Modellen er både en generel projektarbejdsform til skole-virksomhedssamarbejde og en konkret nytænkning af Obligatorisk Selvvalgt Opgave i 10.kl. IBO står for Innovations-Brobygnings-Opgaven. Se mere på www.ibo-modellen.dk

Udviklet gennem praksis

Gennem de sidste 4 år har jeg i samarbejde med en lang række folkeskoler, efterskoler og ungdomsuddannelser udarbejdet projekter, der indebærer innovation og samarbejde med foreninger, organisation, virksomheder og ungdomsuddannelser, herunder IBO-Modellen, der indebærer en ny innovationsdidaktik, og som bygger på en praksisnær og problembaseretlæring (PBL) tilgang til undervisningen.

”Det ligger rigtig godt i tråd med efterskolernes hovedsigte, når eleverne skal vælge et tema ud fra egne værdier og med afsæt i det, kan gå ud og forandre på verden. Det bliver så utrolig stærkt for eleverne”.Lars G Sørensen, Viceforstander Faxehus Efterskole

Kursusindhold:

På kurserne får du konkrete erfaringer med et didaktisk forløb, der er konkret og overførbart til egen undervisning. Derfor udvikles indholdet af kurserne altid med afsæt i et formøde. Med udgangspunkt i 6 faser i får du indsigt i:

  • Afsæt for projektarbejdet
  • Gruppedannelse og gruppedynamik
  • Netværk og virksomhedssamarbejde
  • Ideskabelse og ideforbedring
  • Samarbejde om ekstern sparring, f.eks. med ungdomsuddannelser og brobygning
  • Formidling, feedback og evaluering

Se nedenfor et forslag til forskellige kurser.

Målgruppe:

Undervisere i folkeskoler, efterskoler og ungdomsuddannelser.

Pris

Kontakt mig for et tilbud, der med afsæt i jeres behov udarbejdes så det sikres bedst mulig implementering.

 

Kursus 1

IBO Modellen 

Introdukton til IBO Modellen, innovationsmindset og hands on værktøjer til arbejdsformen. IBO Modellen  indeholder projektledelsesværktøjer, lektionsplaner og arbejdsark til innovative forløb, der gør det nemt at planlægge et forløb, gør elever til dygtige projektledere og fremmer elevers indsigter, handlekraft og tro på egne evner.

 

 

 

Kursus 2

Få styr på dit innovationsmindset, procesledelse og partnerskabsopbygning.


Hvilket innovatonsmindset bygger din undervisning på? Hvordan kan innovation og almendannelse undgå at blive hinandens modsætninger?  Hvordan etableres samarbejde og  partnerskaber mellem elever og partner?

 

 

Kursus 3

Demokratisk Iværksættere

Hvordan kan en kobling af Innovation, demokrati og lokale partnere kan skabe nye aktive medborgere?

Kurset henvender sig både til undervisere men også til foreninger, virksomheder og borgergrupper, der gerne vil udvikle deres lokalområde.