Warning: A non-numeric value encountered in /var/www/xn--karinskjth-7cb.dk/public_html/wp-content/themes/Divi-2/functions.php on line 5763

Innovations-Brobygnings-Opgaven er et udviklingsprojekt i skoleåret 2016/17 om eksisterende OSO (Obligatorisk Selvvalgt Opgave) i 10.kl. Projektet finansieres af Forsøgs-og Udviklingsmidler fra Efterskoleforeningen. Der er fire efterskoler med i projektet: Halvorsminde, Lystruphave, Ladelund og Faxehus Efterskole. UCN foretager følgeforskning for bl.a. at undersøge hvordan elever oplever at være innovative i forhold til deres erhvervsønske. Projektet afsluttes med en konference om brobygning i samarbejde med Efterskoleforeningen, Danske Erhvervsskoler, LO, Arbejdsgiverne, Dansk Erhverv, Dansk Industri, Dansk Metal og HK Danmark d. 9. maj 2017 på Tietgen Handelsgymnasium, Elmelundsvej i Odense.

Vi har en vision om at undersøge hvordan innovation, partnerskaber og brobygningsforløb til både virksomheder og ungdomsuddannelser kan bidrage til at udvikle IBO, som en opgave, der giver elever nye indsigter i forhold til elevernes uddannelsesvalg og (livs)karrierelæring.

Formålet med IBO er, at eleverne opnår forståelse for, viden og indsigt i et selvvalgt erhvervs- og fagområde, som afspejler deres ungdomsuddannelsesønske. Udviklingsprojektet har ført til udgivelse af undervisningsmaterialet IBO Modellen.
Læs og hent IBO Modellen her:

Som  ideudvikler og projektleder har jeg det fulde ansvar for projektets gennemførelse. Der indgår således lærerkompetenceudvikling, materialeudvikling og procesledelse og styring i mine arbejdsfunktioner.