Warning: A non-numeric value encountered in /var/www/xn--karinskjth-7cb.dk/public_html/wp-content/themes/Divi-2/functions.php on line 5763

IBO-Modellen er en projektmodel, der anvender en ny innovationsdiaktik, som fremmer elevers ejerskab, motivation og undgår at innovation og almendannelse bliver hinandens modsætninger. IBO-Modellen kombinerer elevernes innovative ideer til virksomheder med brobygning på ungdomsuddannelser i et samlet didaktisk forløb.

Derfor er IBO-Modellen både en generel projektarbejdsform til skole-virksomhedssamarbejde og en konkret nytænkning af Obligatorisk Selvvalgt Opgave i 10.kl.IBO står for Innovations-Brobygnings-Opgaven.

Det nye er:

  1. At eleverne skal via et selvvalgt tema, nytænke og forbedre noget hos en selvvalgt virksomhed.
  2. At eleverne kan komme i brobygning til både virksomheder og ungdomsuddannelser
  3. At eleverne skal bruge ungdomsuddannelsernes faglighed under brobygningen til at forbedre deres ide til virksomhederne.
  4. At der er et ændret brobygningsmindset, som ikke kun handler om ”how to fit in”

IBO Modellen  indeholder projektledelsesværktøjer, lektionsplaner og arbejdsark til innovative forløb, der gør det nemt at planlægge et forløb, gør elever til dygtige projektledere og fremmer elevers indsigter, handlekraft og tro på egne evner.

Læs mere og bestil bogen her