Warning: A non-numeric value encountered in /var/www/xn--karinskjth-7cb.dk/public_html/wp-content/themes/Divi-2/functions.php on line 5763

Ved at arbejde med innovation og partnerskaber med for eksempel kommune, foreninger eller virksomheder kan undervisningen skabe grobund for at udvikle aktive medborgere, idet eleverne oplever at være et handlende menneske sammen med andre. Samtidig kan lokale partnerskaber åbne op for og give udsyn til andre aktører i lokalsamfundet og skabe nye samarbejdsmuligheder og undervisningsarenaer.

Kurset tog afsæt i, hvordan elever gennem entreprenørskabsundervisning kan indgå partnerskaber med lokale aktører. Konkrete cases og vejledningsmaterialer fra Demokratisk Iværksætter vil danne afsæt for hands on kompetencer i innovation og partnerskaber. Som kursist fik man mulighed for at udvikle eget projekt og for at få sparring til projektudvikling og netværksopbygning.
Kurset foregik d. 6. dec. 2016 – se mere her