Warning: A non-numeric value encountered in /var/www/xn--karinskjth-7cb.dk/public_html/wp-content/themes/Divi-2/functions.php on line 5763

Se indslag om E2E i TV Syd indslaget her.

TV Syd indslag om E2E

Projektleder på E2E med Verdensmålene i hænderne i Efterskoleforeningen fra august 2019. Projektet støttes af Nordea-fonden oger en videreførelse af E2E i Region Syddanmark ogindebærer en videreudvikling af IBO Modellen til en IBO World.

Se pressemeddelelse fra Nordea-fonden her

Projektleder på E2E - fra Efterskole til Erhvervsuddannelse, et projekt støttet af Region Syddanmarks Uddannelsespulje med TietgenSkolen som projektejer. Tjek projektets hjemmeside her

 

www.e2e-syd.dk

Politikken om projektet E2E fra Efterskole til Erhvervsuddannelse "Gennem en årrække har efterskolerne arbejdet med det, der kaldes den obligatoriske selvvalgte opgave (OSO), men Karin Skjøth mener ikke, at den er tilstrækkelig. Derfor har hun opfundet Innovations-Brobygnings-Opgaven (IBO), hvor eleverne når omkring både virksomheder og erhvervsskoler med deres egne innovationsideer"

 

E2E i Politikken 13. sept. 2018

Entreprenørskab og Lokal udvikling

Når unge udvikler ideer til en modtager i lokalsamfundet bliver de engagerede i det samfund de bor i. Det skaber demokratiske medborgere og udvikler unges resiliens, empati, nysgerrighed, handlekraft og troen på en fremtid. Det lægger sig tæt op ad 21st century skills. Når elever samarbejder med eksterne partnere, bidrager det også til at åbne skolen mod lokalsamfundet, hvor der dannes netværk og meningsfulde læringsarenaer. Mine erfaringer bygger på Demokratisk Iværksætter projektet , hvor innovation, demokrati og lokale partnerskaber dannede afsættet. Læs mere hvilke kurser jeg tilbyder under ‘Kom på kursus’

Skoler og Partnerskaber

Erfaringerne viser, at når elever udvikler ideer og skaber værdi for en modtager i lokalsamfundet, opnås rigtig gode resultater. Når elever oplever, at deres ideer kan bruges af en samarbejdspartner, opstår der både en aktualitet og læring, som ikke kan opnås på anden vis. Samtidig viser erfaringerne, at eleverne bliver meget motiverede og engagerede i deres projekter. Det er den generelle oplevelse, at eleverne er meget stolte og tilfredse med det, de har sat i gang. Jeg har udarbejdet en arbejdsbog ‘Partnerskabs-FIRE-Modellen’ på baggrund af erfaringerne fra Demokratisk Iværksætter og Innovations-Brobygnings-Opgaveprojekterne. Bogen kan downloades under ‘Materialeboxen’

Innovation og Erhvervsvejledning

Entreprenørskabsundervisning kan skabe nye indsigter hvis det sættes i relation til erhvervsvejledning. Når unge udvikler ideer til en modtager, opnår de en indsigt i og motivation til arbejdslivet og man kan tale om erhvervsvejledning i Limosineudgave. Det er vi ved at gøre os erfaringer med i Innovations-Brobygnings-Opgaven, som er nytænkning af Obligatorisk Selvvalgt Opgave i 10.kl. Læs mere under ‘Projekter’